ภาพรวมทั้งประเทศ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ระหว่าง 1 – 35 ug/m3 แนะสวมอุปกรณ์ป้องกัน

You may also like...