เมืองเศรษฐกิจพอเพียง มอบหน้ากากอนามัยชุมชนหลังสมาคมไทย-ญี่ปุ่น หวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนขาดแคลนแมสชาวบ้าน

You may also like...