เชิญรพ.แจ้งความประสงค์ขอรับเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูงChula High Flow Nasal Cannula เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19

You may also like...