สกสว. เปิดอบรม RDI Planning ครั้งที่ 2 หนุนนโยบายพัฒนากำลังคน เสริมศักยภาพการบริหารแผนงาน-ประเมินผล คนวิจัย

You may also like...