พม. ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วกว่า 66,000 คนทั่วประเทศ

You may also like...