ภาพรวมไทยมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ระหว่าง 1 – 40 ug/m3 อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกัน

You may also like...