อว. – สกสว. หารือนักวิจัย “เอไอ” ตั้งเป้าฟื้นเศรษฐกิจพัฒนาประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์

You may also like...