การเคหะแห่งชาติ ชวนร่วมกิจกรรม “CSR Day การเคหะแห่งชาติ 2564” ผ่านออนไลน์ เดินหน้าผลักดันโครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

You may also like...