3 ผู้รับรางวัล “ผู้เสียสละ เพื่อสังคม” ทำความดีอย่างไม่มีเงื่อนไข ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง- ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในวิกฤตโควิด – 19

You may also like...