ปฏิทินข่าว.. สำนักงานอุตสาหกรรมกลุ่ม 14 จังหวัดภาคใต้ จัดสัมมนา “BCG นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกล” 30ก.ย.

สำนักงานอุตสาหกรรมในกลุ่ม 14 จังหวัดภาคใต้ จัดสัมมนาหัวข้อ “BCG นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกล” วันที่ 30 กันยายน 2564 นี้

You may also like...