วช. ร่วมประดับธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายนของทุกปี

You may also like...