“เอนก” หนุนใช้ ปัญญาประดิษฐ์ (AI)​ ช่วยผู้ป่วยจัดการตัวเองจากโควิด-19 ได้ ลดภาระแพทย์ พยาบาล ชี้ไทยมีคนเก่ง-วินัยช่วยผ่านวิกฤติ

You may also like...