อว. พารอด มอบ ‘หุ่นยนต์ปิ่นโต 2’ ให้ 6 โรงพยาบาลใช้ส่งอาหาร-เวชภัณฑ์ผู้ป่วยโควิด-19

You may also like...