ผู้การฯ คัมภีร์ เยี่ยมชุมชนวัดนาคกลางพร้อมรับเรื่องร้องทุกข์-ช่วยเหลือ

You may also like...