รมว.อว. พบนักวิจัย “ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม” ชูนโยบายงานวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล -หนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

You may also like...