กทม. จับมือ PPP Plastics -องค์กรพหุภาคี ต่อยอดโมเดลจัดการพลาสติกใช้แล้ว พื้นที่นำร่องเขตคลองเตย ระยะ 2

You may also like...