พม. ดึงรัฐสภา -ภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่จ.ลพบุรี เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนจากน้ำท่วม

You may also like...