น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ มอบหน้ากากอนามัยชุมชนวัดนาคกลาง

You may also like...