เมืองเศรษฐกิจพอเพียง มอบหนังสือห้องสมุดชุมชนวัดนาคกลางหวังปลูกฝังการอ่านให้เยาวชน-ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

You may also like...