สกสว. เปิดเวทีถอดบทเรียนความสำเร็จ ‘อาษาเฟรมเวิร์ค’ ซอฟท์แวร์พัฒนา ‘App’ ฝีมือนักวิจัยไทยคุณภาพระดับโลก

You may also like...