วช. ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึก “วันปิยมหาราช”

You may also like...