เกษตรกรเลี้ยงหมูแบกภาระขาดทุนนานกว่า 7 เดือน PRRS ทำหมูเสียหาย-น้ำท่วมอีสานซ้ำเติม

You may also like...