ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19แล้ว 72,812,483 โดส -ทั่วโลก 6,946 ล้านโดส

You may also like...