ทีมวิจัย สวทช. -พันธมิตร คิดวิธีสกัดสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 จากตัวอย่างแบบง่าย สำเร็จ! ถูกกว่านำเข้า 2 เท่า

You may also like...