ผู้ก่อตั้ง-รองประธานฯ เมืองเศรษฐกิจพอเพียง ทอดกฐินวัดบุพพารามเชียงใหม่พร้อมมอบกุศลผลบุญพุทธศาสนิกชน

You may also like...