การเคหะแห่งชาติพร้อมเสริฟ์ที่อยู่อาศัยทำเลดี จองเริ่มต้น 99 บาท ให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตนเอง

You may also like...