ภาพรวมค่าฝุ่น PM2.5 ไทยอยู่ระหว่าง 1 – 82 ug/m3 แนะสวมอุปกรณ์ป้องกัน

You may also like...