เมืองเศรษฐกิจพอเพียง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู

You may also like...