ผู้บริหารเมืองเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประธานทอดกฐินวัดชัยพระเกียรติ ชวนทุกคนทำบุญ ห่างไกลสิ่งไม่ดี

You may also like...