น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ร่วมทำบุญกฐิน-กฐินตกค้าง พร้อมมอบทุนการศึกษา-หน้ากากอนามัย ณ วัดสามชุก

You may also like...