“เครื่องกำจัดแมลงศัตรูพืช ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว” เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวผู้ช่วยเกษตรกร

hdr

You may also like...