พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดพิธีจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 วันที่ 5 ธันวาคม

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม

You may also like...