สุดอลัง สจด. ขน วงดนตรีร่วมสมัย โชว์เพลงพระราชนิพนธ์ ในงาน “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564”

สุดอลัง สจด. ขน วงดนตรีร่วมสมัย โชว์เพลงพระราชนิพนธ์ ในงาน “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564”

วันนี้ (16ธ.ค.64)ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็น “อัครศิลปิน” ระหว่างวันที่ 5-19 ธันวาคม 2564 ในเย็นวันนี้ ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ เป็นการแสดงดนตรีของ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (สจด.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.


การรับชมดนตรีในวันนี้ มีรองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง อว. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว.พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมชมการแสดงฯ วงดนตรีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นวงดนตรีร่วมสมัยที่นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ อาทิ เพลงยามเย็น เพลงสายฝน และเพลงชะตาชีวิต มา

ถ่ายทอดในรูปแบบการร้องภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษ อย่างละครึ่งเพลง ถือเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์มาผสมผสานกับแนวดนตรีสมัยใหม่ได้อย่างดี ซึ่งทำให้บรรยากาศในงานได้รับความสนใจจากประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา

ช่วงสุดท้ายของการแสดง ผู้บริหาร อว. และ วช. ขึ้นเวที ร่วมร้องเพลงพรปีใหม่ กับนักศึกษาส่งท้ายในค่ำคืนนี้ด้วย

You may also like...