รมต.ท่องเที่ยว-กีฬาลงพื้นที่ตรวจราชการ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

You may also like...