จุฬาฯ ชู CU Band แสดงพลัง “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติฯ” ตามรอยเพลงของพ่อ สร้างความสุขประชาชน

You may also like...