ธนาคารออมสินมอบผ้าห่ม-เครื่องเวชภัณฑ์ชุมชนบ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน

You may also like...