มหิดลยืนหนึ่ง! ผลิต “โซล่าเซลล์เพอรอฟสไกต์” แบบหลายชั้น ควบคุมได้ ครั้งแรกของโลก รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ งานวันนักประดิษฐ์ 65

You may also like...