วช. หนุน มศว.วิจัยชุดตรวจหาเชื้อเล็ปโตสไปรา ใช้เทคโนฯ “ไบโอเซ็นเซอร์” เร็ว แม่นยำ ลดโรคฉี่หนู

You may also like...