เปิดฉาก“วันนักประดิษฐ์ 2564 -2565”ครั้งที่ 23 บนแนวคิด ‘วิถีใหม่ ใส่ใจชีวิต สู่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม’

You may also like...