รมว.อว. ตรวจเยี่ยม “เพาะช่าง” พร้อมมอบนโยบาย เยี่ยมชม “อัตลักษณ์เพาะช่าง อัตลักษณ์ไทย”

You may also like...