“จุรินทร์” ระดมทีมจัด “เทศกาลนานาชาติพลอย-เครื่องประดับ 3-7 ก.พ. “สร้างจันทบุรีเป็นมหานครแห่งอัญมณี” ตั้งเป้าสร้างมูลค่า ดึงผู้ซื้อเข้า นำอัญมณีไทยไปตลาดโลกเพิ่ม

You may also like...