วงการไม้มีเฮ นักประดิษฐ์ไทย คิดเครื่องวัดความเค้นในไม้แปรรูป แม่นยำสูงสำเร็จ รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี

You may also like...