“หอมข้าว”อุปกรณ์ตรวจสอบความหอมข้าวหอมมะลิ แบบพกพา รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีมาก

You may also like...