วช. – สวทช. ส่งมอบนวัตกรรม “MagikTuch” ปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส แบบ 2 In 1 จ. ปทุมธานี

You may also like...