วช.ร่วมเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.อุบลฯ ติดตามผลสำเร็จศูนย์วิจัยชุมชน “เกษตรอินทรีย์เมืองศรีไค”

You may also like...