พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ชวนเที่ยวงานอัจฉริยะนวัตกรรมเกษตร 5 – 6 มี.ค.65 ภายใต้มาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด

You may also like...