ผู้เลี้ยงหมูย้ำยังไม่ควรนำเข้าเนื้อหมู สนับสนุนนโยบายรัฐถูกต้อง เข้าใจเกษตรกร – ราคาหน้าฟาร์มอ่อนตัว

You may also like...