สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ฝึกอบรมหลักสูตรอากาศยานไร้คนขับ

You may also like...