มุมเกษตร.. ปลื้มผลสำเร็จ โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” 9 ปี 2556–64 สร้างคน-สร้างครู-สร้างศูนย์เรียนรู้ 70แห่ง ย้ำ”ศาสตร์พระราชา – ภูมิปัญญาท้องถิ่น” แก้วิกฤตได้จริง

You may also like...