สรพ. เป็น 1 ใน 13 ประเทศผ่านการรับรองจากองค์กรระดับสากล “ISQua EEA” การันตีคุณภาพการรับรองสถานพยาบาลไทย

You may also like...